Referanslar

Referanslar

  1. Yilmaz, G. (2018). Türkiye sağlık sisteminde reformlar ve politika transferi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi18(41), 179-206.
  2. World Health Organization. (2015). Pertussis vaccines: WHO position paper—August 2015. 90(35), 433-458.
  3. Akdağ, R., & Koç, Y. (Eds.). (2012). Türkiye sağlıkta dönüşüm programı değerlendirme raporu (2003-2011): TC Sağlık Bakanlığı.
  4. Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2019. Erişim linki: https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40564/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2019pdf.pdf (24.03.2022)